Bedrijfskeurder Pluimvee

Verplicht te volgen training om opgeleid te worden tot bedrijfskeurder pluimvee (bandkeurder) conform VERORDENING (EU) 2019/624. Verantwoordelijk voor het keuren van geslachte kippen en hun organenpakket. Beoordeelt of deze geschikt zijn voor verdere verwerking en uiteindelijk menselijke consumptie.

Terug naar overzicht met alle trainingen

Voor wie?

Toekomstige bedrijfskeurder pluimvee / bandkeurder werkzaam in een pluimvee slachterij.

Benodigde voorkennis of ervaring

Voor deze training gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • de training is op niveau mbo-2; de deelnemers worden geacht dit niveau aan te kunnen;
  • deelnemers dienen de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen (spreken, lezen, schrijven) en worden toegelaten wanneer zij een intaketoets Nederlandse taalvaardigheid met goed gevolg hebben afgelegd;
  • deelnemers dienen te beschikken over een bewijs van voldoende snijvaardigheid. Een voorbereidende praktische training en toetsing wordt verzorgd door SVO voor de start van de opleiding.

Aanpak

25 dagen theorie en 20 stage(praktijk)dagen van 6 uur per dag, onder begeleiding van een docent of mentor.  Verdeelt over een periode van 5 maanden. Binnen deze periode worden er vier theoretische examens afgenomen. De training wordt afgesloten met een

praktijkexamen. De training staat voor zowel het theoretische als het praktische deel onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- Waren Autoriteit (NVWA).

Extra’s

Om aan de training Bedrijfskeurder Pluimvee mee te kunnen doen moeten de deelnemers beschikken over een goede snijvaardigheid. Deze 4-daagse training kan door SVO worden gegeven.

Kosten per deelnemer

€ 7.900,00        Bedrijfskeurder Pluimvee

€ 1.725,00        Training Snijvaardigheid inclusief examen

€   370,00         Examen Snijvaardigheid

€     35,00         Intaketoets Nederlands

 

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij in oktober 2023 weer een nieuwe training starten.

Je resultaat

  • Opgeleid tot het uitvoeren van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
  • Kennis op het gebied van voedselveiligheid, anatomie / fysiologie, pathologie, ziekteleer, wet- en regelgeving, slachtproces en verwerken pluimvee.
Bandkeurder
Bedrijfskeurder
Pluimvee
Kip