Food Marketing Plan

Als bedrijfsleider, foodmanager of foodondernemer sta je dicht bij de (franchise) organisatie en doe je suggesties voor het uitvoeren van het marketing- en e-commerce beleid. Tijdens deze training maak je een food marketing en e-commerce plan in 7 stappen van jouw bedrijf waar je werkzaam bent.

Terug naar overzicht met alle trainingen

Met E-commerce kan men producten bestellen op een wereldwijde schaal, vierentwintig uur per dag. E-commerce is in de foodsector de afgelopen jaren enorm in populariteit toegenomen en uit onderzoek is gebleken dat één op de drie horecaondernemers iets wil met online marketing en e-commerce.

 

Tijdens deze training maak je een food marketing en e-commerce plan in 7 stappen van jouw bedrijf waar je werkzaam bent. Bij het maken van het food marketing en e-commerce plan bedenk je de marketingactiviteiten en of deze aansluiten bij jouw horecabedrijf. Na deze training ben je ook in staat om het plan uit te voeren.

Voor wie?

Foodprofessionals, Foodmanagers en Foodondernemers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het online marketing en e-commercebeleid binnen een foodbedrijf.

Benodigde voorkennis of ervaring

Voor deze training heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Aanpak

De training van 8 dagdelen (3 uur) bestaat uit alle theoretische en praktische kennis die nodig is voor het opstellen en het uitvoeren van een food marketing en e-commerce plan. De training wordt klassikaal gegeven in een periode van 3 maanden.

 

Het opstellen van een Food Marketing en e-commerce plan bestaat uit de volgende 7 stappen:

 1. Doel: het benoemen van de doelstellingen op het gebied van gastervaring of beleving
 2. Markt: je gaat aan de slag met het opstellen van een externe analyse van de markt en de omschrijving van de doelgroep waar jouw foodbedrijf zich op richt, waarbij de kansen en bedreigingen worden vastgesteld als onderdeel van de SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd. SWOT is een model dat intern (van bijv. een restaurant) de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert.
 3. Organisatie: je maakt een interne analyse van jouw horecabedrijf met als doel om de sterktes en zwaktes in kaart te brengen, waaronder: organisatie analyse, marketing onderzoek en de financiële analyse.
 4. Markt-fit: je omschrijft het centrale marketing probleem op basis van de kansen, bedreigingen, kansen en zwaktes met als doel om het marketingplan vorm te kunnen geven.
 5. Marketing Strategie: je bepaalt de richting waarop het foodbedrijf zijn marketing activiteiten in zet en hoe deze te vertalen in een marketingstrategie.
 6. De marketingmix: je stelt de marketingmix samen op basis van de zes P’s; Product, Plaats, Presentatie, Prijs, Promotie en Personeel. Naast de marketingmix, worden ook de onderdelen online marketing en E-commerce behandeld met als doel om een E-commerce plan op te stellen voor jouw foodbedrijf.
 7. Actieplan: je maakt een actieplan voor de uitvoering van de online marketingmix binnen jouw foodbedrijf. Als onderdeel van het actieplan, stel je een marketing jaarkalender op waarin de marketing activiteiten worden benoemd.

Certificering

De training wordt afgesloten met de beoordeling van een opgesteld food marketing en e-commerce plan in 7 stappen en een presentatie. Bij het behalen van voldoende resultaat en het bijwonen van minimaal 80% van de lessen ontvang je een certificaat.

Je resultaat

 • Je beschikt over voldoende marketing en e-commerce kennis in relatie tot de foodsector
 • Je hebt meer inzicht in de onderdelen van online marketing middelen die een foodbedrijf uitvoert en je kan hier op managementniveau over meepraten
 • Je bent in staat om een food marketing en e-commerce plan in 7 stappen op te stellen van jouw foodbedrijf
 • Je kan het marketing en e-commerce plan in de praktijk uitvoeren voor betere online resultaten van jouw horecabedrijf
 • Je hebt tools en tips gekregen om online marketing toe te passen met als doel om een betere gastervaring te realiseren
marketingplan
e-commerce
foodmarketing
€ 785,- excl. 21% BTW

In overleg: bij SVO of in-company

In overleg