Functionaris Dierwelzijn Roodvlees

Bij je aanmelding vermeld je jouw functie in de slachterij en concrete leervragen over wettelijke eisen omtrent dierenwelzijn in het slachthuis of het takenpakket van de functionaris dierenwelzijn. Je traint gericht om kennis en vaardigheden hieromtrent te verbeteren.

Terug naar overzicht met alle trainingen

Op grond van de EU-verordening (Verordening (EG) nr. 1099/2009) dient elk slachthuis waar meer dan 1.000 grootvee- eenheden per jaar worden geslacht, een functionaris voor het dierenwelzijn aan te stellen. De functionaris dierenwelzijn is de sleutelpersoon om de exploitant te helpen in de naleving van relevante EU-voorschriften in het kader van dierenwelzijn.

De wettelijke taken van de functionaris dierenwelzijn zijn onder andere:

 • Toezien op de uitvoering van standaardwerkwijzen door al het slachthuispersoneel.
 • Communiceert de toepassing van standaardwerkwijzen aan collega’s, waarbij een communicatiestrategie kan worden toegepast.
 • Het opleggen van corrigerende maatregelen aan collega’s in het slachthuis.
 • Registreert en archiveert genomen corrigerende maatregelen te verbetering van het dierenwelzijn.
 • Adviseert de exploitant als er aanpassingen nodig zijn aan standaardwerkwijzen of de inrichting om tekortkomingen in het dierenwelzijn in het vervolg te voorkomen.

 

Voor wie?
(Toekomstige) functionarissen dierenwelzijn van een slachterij voor roodvlees die zich willen trainen of bijscholen omtrent het wettelijk takenpakket van de functionaris dierenwelzijn.

 

Benodigde voorkennis of ervaring

Voor deze training gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Iedere medewerker van een slachterij kan zich inschrijven voor deelname. Vermeld bij aanmelding de functie of taken van de deelnemer(s). Deelnemers dienen zich te realiseren dat de wetgeving voorschrijft dat een functionaris dierenwelzijn in het bezit dient zijn van de getuigschriften van vakbekwaamheid voor alle slachthandelingen die worden uitgevoerd in de slachterij waar hij werkt, overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

 

Aanpak

In 1 dagdeel van 4 uur vergaar je kennis die je nodig hebt om de functie goed uit te kunnen voeren. Deze training wordt afgesloten met een theorie examen (Nederlands). Bij het behalen van voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een persoonsgebonden certificaat.

 

Aangeboden kennis en kunde:

 • Kennis van de wettelijke eisen die aanvullend worden gesteld om het welzijn van dieren te borgen, zoals de eisen aan de slachthuisinrichting en de welzijnscheck.
 • Je hebt kennis over het wettelijk takenpakket van de functionaris dierenwelzijn.
 • Je oefent met de wettelijke taken van de functionaris dierenwelzijn.

je resultaat

 • Je hebt aanvullende kennis over de wetten rondom dierenwelzijn, zoals een juiste uitvoering van de welzijnscheck en inrichtingseisen om het dierenwelzijn van slachtdieren te borgen.
 • Je weet hoe de uitvoering van bedrijfsprocedures dienen te uitgevoerd, om het dierenwelzijn te borgen. Je kunt collega’s motiveren om de bedrijfsprocedures te kennen en deze op de juiste wijze uit te voeren.
 • Je hebt inzicht in tekortkomingen in dierenwelzijn tijdens het slachten van dieren.
 • Je kunt op de juiste manier maatregelen nemen om tekortkomingen op te heffen.
 • Je registreert en archiveert genomen maatregelen.
 • Je adviseert intern over verbeterpunten om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.
Functionaris
Dierwelzijn
Roodvlees
€ 298,- excl. 21% BTW
Woensdag 08-11-2023 https://svo.chainwisehosted.nl/extranet/modules/onlineinschrijvingensvo/index.asp?cursustraject_rg={BCA1BE7E-FED9-4ECC-9F5C-3F4FDA0B5477}